Mgr. Petr Chaluš

Volební obvod č. 41 (Benešov), s podporou SEN 21

Petr Chaluš se angažuje v mnoha aktivitách okolo českého vzdělávání a podporuje inovativní proudy. Usiloval o úpravy legislativy v oblasti státních maturit, centralizovaných přijímacích testů na střední školy a povinnosti předškolního vzdělávání, aby byly utlumeny jejich negativní dopady. Pracoval jako poradce pro děti a rodiče ve škole. Aktuálně se věnuje kariérnímu poradenství v oblasti evropské spolupráce. Je předsedou národní organizace Fórum Rodičů, jejímž hlavním cílem je zapojení rodičů do rozhodování o tom, jak školy vypadají.

Navrhni úpravu