Mgr. Petr Pavlíček

Volební obvod č. 68 (Opava)

Petr Pavlíček je ředitel Mendelova gymnázia v Opavě a jako nezávislý kandidát byl zvolen do zastupitelstva Opavy. Za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost byl vyznamenán medailí ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy II. stupně a cenou NEURON za podporování zájmu o vědu a výzkum na středních školách. Kandidaturu vnímá jako možnost uplatnit své životní a odborné zkušenosti ze své bohaté pedagogické praxe.

Navrhni úpravu