Ing. Viktor Krutina

Volební obvod č. 11 (Domažlice)

je čtyřicetiletý autorizovaný inženýr pro pozemní stavby a člen Pirátů od roku 2014. Jako senátor chce připravit zásadní změnu stavebního zákona, kdy ne žadatel, ale samotný příslušný stavební úřad bude obstarávat potřebná dílčí vyjádření. Především pak chce prosadit funkci senátora jako čestnou a bezplatnou. Jeho heslem je „Senátorem z přesvědčení, ne pro peníze“.

Navrhni úpravu